روانشناسی رنگ زرشکی


ویژگیها این رنگ شامل:

  • درمان ناامیدی
  • دلواپسی
  • خشم گین
  • شکست خورده
  • رنگ معنوی
  • درمان افسردگی و آرام بخش

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *