روانشناسی رنگ سیاه: رمز آلود بودن – سلطه و قدرت


ویژگیها این رنگ شامل:

  • خودنمایی
  • ظرافت طبع
  • خوش ذوق
  • مدگرا
  • جاه طلب
  • هدفمند

طرفداران این رنگ افراد عاطفی و حساس اند که دوست دارند ٖٖآن را  پنهانش کنند.

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *