روانشناسی شخصیت رنگ آبی


ویژگیهای افرادی که این رنگ را انتخاب میکنند:

  • آرام
  • صداقت و وفاداری
  • بدنبال نظم در زندگی هستند
  • وظیفه شناس
  • مسئولیت پذیر
  • درونگرایی بالا
  • زیرک باهوش
  • قابل اعتماد

نکته : استفاده زیاد از این رنگ موجب سردی ، یاس و ناامیدی میشود.

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *