روانشناسی شخصیت رنگ بنفش


ویژگیهای افرادی که این رنگ را انتخاب میکنند:

  • نماد دانایی و احترام
  • رنگ معنویت
  • شخص نامنظم
  • قدرت طلب
  • با اراده
  • کله شق
  • پیچیدگی
  • هوشمند و مقاوم
  • با پشتکار
  • بی توجه به نصایح دیگران

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *