روانشناسی شخصیت رنگ خاکستری


ویژگیهای افرادی که این رنگ را انتخاب میکنند:

  • رضایتمند از زندگی
  • رنگ عقلا
  • احساس بی نیازی
  • در عشق تمایل به افراد مسن تر دارند
  • خودشان را هم طراز افراد کهن سال میدانند.
  • جذب افرادی میشوند که از نظر فکر و ایده بر آنها برتری دارند.

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *