روانشناسی شخصیت رنگ زرد


ویژگیهای افرادی که این رنگ را انتخاب میکنند:

  • بلند پرواز
  • عاشق پیشرفت
  • شوخ طبع
  • اعتماد به نفس بالا
  • عاشق طبیعت
  • تخیلی اند
  • عاشق صحبت کردن
  • فعال
  • خلاق
  • ماجراجو

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *