روانشناسی شخصیت رنگ پرتقالی


ویژگیهای افرادی که این رنگ را انتخاب میکنند:

  • متکی به نفس نیستند
  • اجتماعی
  • با مردم رفتار خوبی دارند
  • غیر قابل نفوذ
  • صادق
  • فداکار

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *