روانشناسی شخصیت رنگ یشمی


ویژگیهای افرادی که این رنگ را انتخاب میکنند:

  • نمایانگر اشرافیت
  • تحول مالی و قدرتمند
  • ابهت
  • نفوذ و قدرت

Uncategorized

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *